Bestuur KBO Reeshof

Voorzitter      
Hans Sweep 06-37449674 hans@focusopreeshof.nl  
Vice-voorzitter
       
Secretaris
Henny van Loon 06-22899450 a.v.loon@home.nl  
Penningmeester
Henk van Tilborg 06-53648374 henkvantilborg@live.nl
Ledenadministratie / Contactpersoon voor het aan- en afmelden of wijzigen van persoonsgegevens.Meedoenregeling:
Iet van de Loo 06-51576481 kbo.ietvandeloo@ziggo.nl  

Communicatie/social media en 2e penningmeester

     
Els Weijers

06-45098409

KBO.emweijers@kpnmail.nl

 

Notulist en back-up ledenadministratie:

 

 

 
Corine de Ruijter

06-83235613

ad.corine@home.nl

 

Ondersteunend bestuurslid:

 

 

 
Tony Liem

06-49773391 

tony.liem@hotmail.com

 

Overige functies KBO Reeshof

Distributeur ONS
 

Eveline Heijndijk

 

013-5702242 eveline@heijndijk.nl  
Nieuwsbrief / Webmaster (beheer van de Website en Facebookpagina van KBO Reeshof)
Website:

Johan Trommelen

0617530435 jpm.trommelen@home.nl  
Verder beschikt de KBO Reeshof over een groot aantal vrijwilligers die met enorm veel enthousiasme activiteiten organiseren en (bege)leiden.
     
CONTACTPERSONEN KBO ACTIVITEITEN    
Koersbal
Hans Wagenmakers
06-14605983
Wandelen Ad van Laarhoven
013-5702369
Werelddans Ad van Laarhoven 013-5702369
Qi-Gong Ria Blommenstein 06-36080181
Stoel-yoga Henny van Loon 06-22899450
Discgolf Ria Den Boer 06-19589712
Lief en Leed Jeanne Termorshuizen  
Bingo Lian Zieltjes 013-5703602
Fietsen Ella Konings 06-11966456
Tai Chi Ria Blommenstein 06-36080181
Samen eten Ad Peeters
06-53724675
Bloemschikken Henny van Loon 06-22899450
Biljarten Peter Smits 013-5702460
Eindejaarsfeest Henk van Tilborg 06-53648374
Doe-middag Henk van Tilborg 06-53648374
Soos Kees Seebregts 06-57689423
Jeu de Boules
Henny van Loon
06-22899450
Padel
Ad Peeters
06-53724675
Ouderadviseur, o.a. Wmo / hulpmiddelen
Els Weijers
Rita Barto
06-45098409
06-10236912

Heeft u vragen over bovenstaande activiteiten dan kunt u met de betreffende persoon contact opnemen. Deze kunnen u helpen of met specifieke vragen doorsturen naar andere leden.