Welkom bij KBO Afdeling Reeshof

Aanmelden en opzeggen lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen of te bellen naar een van de bestuursleden (zie tabblad “Bestuur”).

Het lidmaatschap loopt gedurende een kalenderjaar met een opzegtermijn van een maand. Betaalde contributie kan niet worden gerestitueerd.

De contributie voor het lidmaatschap van de KBO Reeshof voor 2021 bedraagt € 23,00 per persoon.

De ledenpas moet worden ingeleverd bij opzegging.

Waarom lid worden van de KBO Reeshof Tilburg?

Uw lidmaatschap van de afdeling KBO Reeshof (onderdeel van KBO Kring Tilburg) betekent dat u tegelijkertijd lid bent van de KBO Brabant. KBO Brabant is een actieve belangenorganisatie voor senioren vanaf 50 jaar. Met uw lidmaatschap draagt u bij aan een slagvaardige KBO-Brabant en versterkt u de ruim 130.000 leden in de provincie. Het grote ledental van KBO-Brabant maakt KBO-Brabant tot een serieuze gesprekspartner, zowel voor de landelijke als voor de provinciale overheden.

KBO-Brabant verzorgt het blad ONS, een magazine dat u 11 x per jaar ontvangt. Bij elk nummer van dit blad treft u de Nieuwsbrief aan van onze afdeling. Hierin vindt u alles over alle georganiseerde activiteiten zoals reisjes, bingo, etc. Alle gegevens over begin- en eindtijden, introducés, kosten en wanneer en waar een activiteit plaatsvindt.

KBO-Brabant heeft een website en een e-mailadres:

Website: www.kbo-brabant.nl

E-mail: info@kbo-brabant.nl

Ledenvoordeel

Er zijn voldoende redenen om lid te worden van deze wakkere KBO afdeling. Zie hier enige voordelen van het lidmaatschap.

 • KBO Reeshof maakt deel uit van KBO-Brabant
 • U ontvangt het goed verzorgde, doelgerichte maandblad “ONS” van KBO-Brabant en de maandelijkse “Nieuwsbrief” van KBO Reeshof.
 • Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u kortingen bij diverse bedrijven/winkels *.
 • KBO Reeshof heeft ouderenzorg en belasting adviseurs voor u beschikbaar
 • KBO Reeshof organiseert gezellige uren met fietsen, wandelen, bingo, werelddans, biljarten, koersbal, bloemschikken, bridge, culturele dagreizen, ontspannings-dagreizen, voorlichting thema’s, meerdaagse reis, samen-uit-eten, jaarfeest, etc.
 • KBO Reeshof bezoekt zieken, eenzamen en bijzondere verjaardagen vanaf 80 jaar.

* Als lid van KBO-Brabant wordt er op verschillende plaatsen korting voor u bedongen. U treft deze bij:

 • Zorgverzekering
 • Schadeverzekering
 • Rijbewijskeuring
 • Webwinkel Comfortland
 • Lokale kortingen

Kijk voor onderdelen van deze kortingen op de website van KBO-Brabant (klik hier) en voor de lokale kortingen op de website van KBO Kring Tilburg (klik hier). Voor wat betreft de lokale kortingen verschillen de maatschappijen/zaken en de kortingspercentages per jaar.

Behalve op de genoemde websites treft u ook in het magazine ONS regelmatig aanbiedingen.

Voor rijbewijskeuringen i.v.m. het verlengen van uw rijbewijs (vanaf 75 jaar) kunt u het beste de website van KBO-Brabant raadplegen. U vindt daar een lijst met de namen en adressen van de artsen, die keuringen verrichten met een goedkoop tarief.

In Tilburg kunt u ook terecht bij:

 • Wijkcentrum “De Nieuwe Stede”, Capucijnenstraat 156, 5025 LK Tilburg – Iedere 3e maandag van de maand, tel. 013-5436664

Uw pasje, waarop vermeld uw lidmaatschapsnummer, heeft waarde en is dus van belang voor u.

Reden genoeg om u aan te sluiten bij KBO Reeshof met ruim 700 leden!