Bestuur KBO Reeshof

Voorzitter / nieuwsbrief      
Johan Didden 06-18923388 johndidden@home.nl  
Vice-voorzitter
Hans Sweep 06-37449674 hans@focusopreeshof.nl  
Secretaris
Marianne Sebregts 013-5719493 mariannesebregts@ziggo.nl
Penningmeester
Henk van Tilborg 06-53648374 henkvantilborg@live.nl
2de Penningmeester / Ledenadministratie / Contactpersoon voor het aan- en afmelden of wijzigen van persoonsgegevens.
Nelly van Beers 06-18513600 nellyvanbeers@home.nl
Notuliste
Ria Rutten 013-4631408 ria_rutten@ziggo.nl
Lid
Monique Jansen 013-5720680 mmarchand@live.nl
Lambert van den Berg 06-30157574 lvandenberglith@planet.nl  

Overige functies KBO Reeshof

Belasting Adviseur en Meedoen regeling
Ivonne van der Hall 013-5721914 ivonnevanderhall@kpnmail.com  
Distributeur ONS
Eveline Heijndijk 013-5702242 eveline@heijndijk.nl  
Webmaster (beheer van de Website en Facebookpagina van KBO Reeshof)
Carla van Dalen 06-28205491 carlavandalen.cvd@gmail.com
 
Verder beschikt de KBO Reeshof over een groot aantal vrijwilligers die met enorm veel enthousiasme activiteiten organiseren en (bege)leiden.