Aanmelden en opzeggen lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen of te bellen naar een van de bestuursleden (zie tabblad “Bestuur”).

Het lidmaatschap loopt gedurende een kalenderjaar met een opzegtermijn van een maand. Betaalde contributie kan niet worden gerestitueerd.

De contributie voor het lidmaatschap van de KBO Reeshof voor 2021 bedraagt € 23,00 per persoon.

De ledenpas moet worden ingeleverd bij opzegging.

Waarom lid worden van de KBO Reeshof Tilburg?

Er zijn voldoende redenen om lid te worden van deze wakkere KBO afdeling. Zie hier enige voordelen van het lidmaatschap.

  • KBO Reeshof maakt deel uit van KBO-Brabant
  • U ontvangt het goed verzorgde, doelgerichte maandblad “ONS” van KBO-Brabant en de maandelijkse “Nieuwsbrief” van KBO Reeshof.
  • Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u kortingen bij diverse bedrijven/winkels.
  • KBO Reeshof heeft ouderenzorg en belasting adviseurs voor u beschikbaar
  • KBO Reeshof organiseert gezellige uren met fietsen, wandelen, bingo, werelddans, biljarten, koersbal, bloemschikken, bridge, culturele dagreizen, ontspannings-dagreizen, voorlichting thema’s, meerdaagse reis, samen-uit-eten, jaarfeest, etc.
  • KBO Reeshof bezoekt zieken, eenzamen en bijzondere verjaardagen vanaf 80 jaar.

Reden genoeg om u aan te sluiten bij KBO Reeshof met ruim 600 leden!