NIEUWSBRIEF KBO REESHOF Nr. 05-2021

WANDEL ORIENTATIETOCHT OP VRIJDAG 21 MEI 2021

Vertrek Vredelust Bredaseweg Tilburg

Koffie of thee met appelflap.

Vertrek in groepen van 4 volgens de nu geldende richtlijnen RIVM – In principe uitgaande van 100 deelnemers. Vertrek in groepen van 4.

Drie vertrektijden:

  • 13.30 uur 30 deelnemers

  • 14.00 uur 36 deelnemers

  • 14.30 uur 34 deelnemers

Kosten 2,50 euro per persoon

Inschrijven op donderdag 6 mei 2021 Van 10. 00 uur tot 11.00 uur bij huisadres Penningmeester Henk van Tilborg, Reeshofdijk 25, Tilburg

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS

De afgelopen maanden zijn er vergevorderde plannen gemaakt om aan het winkelcentrum Dalempromenade een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan voor het openen van een sociaal ontmoetingspunt voor senioren genaamd “de Huiskamer van Dalem”.

Een ruimte waar bezoekers gebruik kunnen maken van een kopje koffie of thee met wat lekkers, even uit kunnen rusten, krantje lezen en naar het toilet (ook voor mindervaliden) kunnen gaan. Dit ontmoetingspunt wordt gevestigd in het pand Wonen in Balans naast de apotheker.

Graag komen wij in contact met mensen die op vrijwillige basis het leuk vinden om als gastvrouw/gastheer enkele uurtjes in de week zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Denk daarbij aan het ontvangen van bezoekers, het schenken van een kopje koffie/thee en een praatje maken als men dit op prijs stelt. Ook personen die wat meer tijd willen besteden aan de dagelijkse organisatie zijn van harte welkom.

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Piet v.d. Schoot, telefoonnummer 06 22 17 81 15,  email pietvdschoot@hetnet.nl

OUD EN JONG

Serve the Grey, de commissie van Serve the City die zich over de ouderen ontfermt, heeft een nieuw initiatief opgezet, de buddy profielen! Zeker in deze tijd zitten veel ouderen alleen thuis, maar ook onder studenten heerst steeds meer eenzaamheid. Zo ontstond het idee om ze aan elkaar te koppelen en beide groepen een handje te helpen.

Hoe gaat het te werk? Zowel student als senior vult bovenstaande Google Forms in. Hierin zal worden gevraagd naar algemene gegevens zoals naam en leeftijd, maar ook specificaties zoals interesses om een zo goed mogelijke match te kunnen maken tussen senior en student. Aan de hand van deze gegevens en een Whatsapp groep met de studenten zullen wij dan een buddy match maken. Aan de hand van de voorkeuren van de student en senior wordt er op regelmatige basis (denk aan eens in de week of twee weken bijvoorbeeld) afgesproken om een kopje koffie te drinken, te gaan schaken, een wandelingetje te maken, of wat anders dat de voorkeur heeft!

Enthousiast geworden? Stuur een e-mailtje naar kbo.reeshof@ziggo.nl

Geïnteresseerden krijgen nadere details toegezonden.

UW PRIJS-PUZZELHOEKJE

De puzzel van april 2021 heeft wederom een fors aantal leden opgeroepen om de oplossing te vinden, zijnde LENTEKRIEBELS. Onder de goede oplossingen is geloot en de winnaar is: mevrouw Liesbeth Musch, die een dezer dagen haar prijsje thuisbezorgt krijgt.

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 kaartje.

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 16 seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.).

  1 2 3   4     5 6   7 8 9  
10             11       12     13
14       15   16   17   18   19    
20     21               22   23  
24   25       26       27   28    
    29     30       31          
32 33     34   35   36       37 38  
  39       40           41      
42       43       44   45   46   47
    48 49       50   51   52      
53 54         55   56   57     58  
59     60   61       62       63  
64   65   66               67    
68     69               70      
  71             72            

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

50 6 71 18 67 34 11 29 72 1 47
©www.puzzelpro.nl

Oplossing inzenden voor 15 mei 2021 aan: kbo.reeshof@ziggo.nl