NIEUWSBRIEF KBO REESHOF

                                                                                                                              December 2023

VASTE ACTIVITEITEN KBO REESHOF

Activiteit Datum Locatie Tijd Kosten
Bingo Iedere 3e vrijdag van de maand De Driehoek 14.00 uur 7,50/1,50

 

Biljarten   Iedere maandag-, woensdag- en       donderdagmiddag Wijkcentrum ’t  Sant Beneluxlaan 74                          Tel: 013 822 7036 13.00 uur  

leden

 

Fietsen           Iedere donderdag (mei t/m september) Heyhoef  13.30 uur leden
Jeu de Boules Iedere donderdag              Tuin Restaurant Giardino d’Italia 13.00 uur leden
Koersbal 

 

Iedere maandag en iedere 3e woensdag van de maand De Driehoek 14.00 uur gratis
Padel Iedere donderdagochtend Locatie wisselt, info 

Ad Peeters

10.00 uur  contributie
Qi-gong Iedere vrijdag  Heyhoef, zaal Cairo 09.45 uur € 35,=   10 lessen
Soos                       Iedere 4e zondag van de maand De Driehoek  14.00 uur € 1,50
Stoelyoga                       Iedere woensdag vanaf 14 september  Heyhoef, zaal Djibouti 14.00 uur € 25,= 6 lessen
Wandelen                Iedere dinsdag Heyhoef Centrum 09.30 uur leden
Werelddans           Iedere vrijdag    De Driehoek  10.00 uur lesgeld

                         

 

SOCIAL APP KBO-REESHOF

VOOR ALLE LEDEN VAN KBO-REESHOF GRATIS!

Naast onze activiteiten wil KBO-Reeshof zich ook in de zorg voor elkaar profileren.
Met de steeds meer afnemende thuiszorg en het overheidsstreven om senioren langer thuis te laten wonen, is het de hoogste tijd dat we voor onze eigen leden zorgen als dat nodig is.

Hulp nodig bij een lampje verwisselen, de tv instellen, wilt u met iemand wekelijks een blokje gaan wandelen, kunt u de tuin zelf niet bijhouden of zoekt u iemand die uw boodschappen kan doen? Meld u zelf aan bij de Social App en zie hoe andere betrokkenen bij KBO-Reeshof u een handje kunnen helpen.

Meer info: hans@focusopreeshof.nl

 

EINDEJAARS – EN KERSTFEEST KBO REESHOF 2023 

De traditionele feestelijke afsluiting van ons verenigingsjaar zal plaatsvinden op vrijdag 15 december a.s. ín de grote zaal van het wijkcentrum Heyhoef.  

Wat een opkomst. 340 mensen hebben zich aangemeld voor vrijdag 15 december 2023. Met wat creativiteit, kan het er net in. Mogelijk moeten we volgend jaar of een grotere locatie zoeken of in 2 keer doen. We zullen zien. De mensen die kaartjes hebben worden om 13.30 uur verwacht.

LET OP: De zaal gaat NIET eerder open dan 13.30 uur in verband met het klaarzetten en zo. Het programma start om 14.00 uur. Dus kom niet te vroeg, dan sta je buiten mogelijk in de kou. De ingang is via de deur bij de bibliotheek. 

Helaas is er iets mis gegaan met de boeking van de muziek bingo. Het wordt nu een gewone bingo, die gedraaid wordt door onze eigen mensen. Zowel de oude ploeg als nieuwe ploeg zal aanwezig zijn. Er is tussen de bingorondes muziek van Hijme & Joris. Deze middag zal de KBO bingo-organisatie afscheid nemen met een grote bingo met mooie prijzen. Een mooi eerbetoon voor de bingo-organisatie, die ruim 16 jaar actief is geweest. 

Waar ruimte is, kan men zich ook aan een dansje wagen  !  De zaal zal een kerstsfeer uitstralen en natuurlijk is de Kerstman er ook bij. Wie weet komt “I am dreaming of a white Christmas” nog voorbij. 

Vergeet niet om een pen mee te nemen om de nummers af te kruisen. Verder is er natuurlijk gezellige muziek, een hapje en een drankje.  Tot vrijdag 15 december 2023, wij hebben er zin in!!

Het bestuur

 

MEDEDELING KBO-REESHOF BESTUUR 

AL EERDER VIA LEA-WEB NAAR LEDEN PER E-MAIL VERSTUURD

Beste leden van de KBO Reeshof,

Helaas hebben we in het bestuur een moeilijk besluit moeten nemen.

We lopen er al maanden tegenaan dat er in het bestuur een conflict is over de manier waarop wij met elkaar omgaan. Voornamelijk tussen Ad Peeters en mij zijn er steeds conflicten.

Verschillende keren is geprobeerd de manier van communiceren bespreekbaar te maken en afspraken te maken. Helaas zonder succes. Jammer.

Als bestuur hoef je het zeker niet altijd met elkaar eens te zijn maar het gaat om de manier waarop.

 

Unaniem is door de bestuursleden die aanwezig waren het volgende besloten: 

(dit is letterlijke tekst die is uitgesproken)

“We hebben lang gesproken over de ontstane situatie. Met pijn in ons hart hebben we een besluit genomen. Het is moeilijk om een juist besluit te nemen ieder heeft namelijk zijn eigen kwaliteiten.

Maar zo kunnen we als bestuursleden niet verder. Ook voor de KBO-Reeshof niet. Unaniem zijn we dan ook van mening dat Hans Sweep als voorzitter moet blijven, dat we afscheid gaan nemen van Ad Peeters en dat we het op prijs zouden stellen als Nelly van Beers wil blijven.

Volgens de statuten art 14 lid E moet dit voorgelegd worden aan de Algemene Ledenvergadering, zij nemen het besluit. Tot die tijd wordt Ad Peeters niet uitgenodigd voor de bestuursvergadering.”

Ad Peeters heeft aangekondigd, dat hij dit besluit gaat aanvechten.

Nelly van Beers heeft aangegeven dat zij, als Ad Peeters uit het bestuur gaat, ook uit het bestuur stapt. Als bestuur betreuren we het besluit van Nelly van Beers. Zij heeft zich altijd uitstekend ingezet voor de KBO Reeshof. Door het vertrek van Nelly van Beers, komen mogelijk een paar zaken even in de knoei. De kleine kas wordt door de penningmeester overgenomen.

Andere vragen kunt u eventueel aan mij stellen.:

We willen de Algemene Leden Vergadering plannen op vrijdag 12 januari 2024 om  14.00 uur in de Heyhoef waar we dit voorgenomen besluit voorleggen aan de leden en een toelichting geven. Opgeven voor ALV voor 16 december bij a.v.loon@home.nl  Ook Ad Peeters wordt hier natuurlijk voor uitgenodigd. Voor dit tussentijdse ALV, waarop deze kwestie wordt besproken, zal er een mediation poging gedaan worden tussen belanghebbenden.

Met vriendelijke groet, 

Hans Sweep, Voorzitter 06 – 37449674, e-mail hans@focusopreeshof.nl 

Bestuur KBO Reeshof 

 

Via datzelfde LEA WEB heeft Ad Peeters een e-mail naar de leden gestuurd, waarvan wij ons gezien de tendentieuze inhoud er van distantiëren als volledig bestuur.

 

CONTRIBUTIE LIDMAATSCHAP

Als u uw lidmaatschap van KBO Reeshof wilt opzeggen, kunt u dit vóór 15 december 2023 doorgeven aan Nelly van Beers via telefoonnummer: 0618 513 600. 

Daarom vragen wij voor iedereen die lid wil blijven van KBO-Reeshof voor15 december

het lidmaatschap 2024 ad € 25,00 per persoon te betalen op rekening  NL32 RABO 0123 7607 12 ten name van KBO Reeshof onder vermelding van lidmaatschapsnummer en contributie 2024. 

BIJZONDERE BIJSTAND

De gemeente Tilburg heeft een regeling voor mensen die b.v. alleen maar AOW hebben en/of een zeer klein pensioen. Dat heet Bijzondere bijstand en b.v. de Meedoenregeling.

Je moet denken aan b.v. een nieuwe koelkast of kooktoestel.

Of een bijdrage in de contributie van de KBO

(Meedoenregeling)

Veel mensen zijn hiervan niet op de hoogte. Heb je alleen AOW en of een klein pensioen, dan kun je eens informeren of je voor extra financiële ondersteuning in aanmerking komt. Je hebt er namelijk rechtop. 

Je kunt nadere info krijgen bij 013-5429772 Ook op de website van de gemeente:

www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/bijzondere-bijstand  Laat niet liggen waar je recht op hebt.

 

Henk van Tilborg

Penningmeester KBO Reeshof

 

 

BEWAARINFORMATIE KBO REESHOF    

Voorzitter:                    Hans Sweep               06-37449674  hans@focusopreeshof.nl 

Penningmeester:             Henk van Tilborg  06-53648374  henkvantilborg@live.nl 

Secretaris:                       Henny van Loon  06-22899450  a.v.loon@home.nl 

Ledenadministratie: Nelly van Beers  06-18513600  nellyvanbeers@home.nl  Meedoenregeling: Iet van de Loo  06-51576481  igoossens@home.nl

 

Wij bedanken Yvonne van Hal voor haar jarenlange inzet t.a.v. de Meedoenregeling.

We zijn blij dat we voor de website van KBO-Reeshof een nieuwe webmaster gevonden hebben namelijk Johan Trommelen. 

We wensen hem veel succes! www.kbo-reeshof.nl 

 

  • Optreden koor Ratjetoe zondag 10 december entree € 2,- met in de pauze een borrelhapje, aanvang 13.30 uur.

 

  • Repair café: zaterdag 16 december van 10.00 – 13.00 uur.

 

  • Wereldansgroep FLORENCE KBO Reeshof organiseert DANSEN OP ZONDAG 17 december van 10.00 – 12.00 uur Dansers betalen € 3,-. Kijken en genieten van muziek en dans is gratis. Info bij Ad 06 – 57396688

 

  • 3-gangen diner: dinsdag en donderdag een 3 gangen diner voor de prijs van € 9,Aanvang van het diner is 17.30 uur. Annuleren of aanmelden kan tot 2 dagen van tevoren telefonisch. Wilt u het voor een bepaalde datum weten wat er wordt geserveerd dan kunt u bellen naar 013 – 5717806

 

  • Schaken en dammen: Elke donderdagochtend schaken en dammen van 10.00 – 12.00 uur (eerste keer is proefles zonder bijdrage).

 

  • Bingo: Zaterdag 16 december van 14.00 uur tot 15.30 uur.

HUISKAMER VAN DALEM

Elke zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur kunt u tegen een geringe prijs lekker koffie/thee komen drinken in de Huiskamer van Dalem. Er zijn altijd een paar gastvrouwen aanwezig die u ook graag te woord staan. Even op een zondag een praatje maken met diverse mensen. Op zondag 17 december met zangkoor Effe Aanders.

Op oudjaarsdag 31 december 11 – 16 uur muzikale oudjaarsviering! 

U bent van harte welkom: winkelcentrum Dalem, Dalempromenade 34, Spaarnwoudelaan, om de hoek bij bakker van Iersel.