NIEUWSBRIEF KBO REESHOF 

MAART 2024 

VASTE ACTIVITEITEN KBO REESHOF

Activiteit Datum Locatie Tijd  Kosten
Bingo Iedere 3e vrijdag van de maand De Driehoek 14.00 uur 7,50/1,50 
Biljarten Iedere maandag-, woensdag- en       donderdagmiddag Wijkcentrum ’t  Sant Beneluxlaan 74                          Tel: 013 822 7036 13.00 uur leden
Fietsen Iedere donderdag (mei t/m september) Heyhoef  13.00 uur leden
Jeu de Boules Iedere donderdag     Tuin Restaurant Giardino d’Italia 13.00 uur leden
Koersbal Iedere maandag en iedere 3e woensdag van de maand De Driehoek 14.00 uur gratis
Padel Iedere donderdagochtend Locatie wisselt, info    

Ad Peeters

10.00 uur contributie
Qi-gong Iedere vrijdag  Heyhoef, zaal Cairo 09.45 uur € 35,=   10 lessen
Soos   Iedere 4e zondag van de maand De Driehoek  14.00 uur € 1,50
Stoelyoga  Iedere woensdag vanaf 14 september  Heyhoef, zaal Djibouti 14.00 uur € 25,= 6 lessen
Wandelen Iedere dinsdag Heyhoef Centrum 09.30 uur   
Werelddans   Iedere vrijdag De Driehoek  10.00 uur lesgeld

 

KOPIJ VOOR NIEUWSBRIEF  hans@focusopreeshof.nl 

Aanleveren voor 16 maart 2024.

VOORAANKONDIGING REGULIERE ALV KBO-REESHOF

Definitieve datum: Vrijdag 12 april 2024 om 14.00 uur in wijkcentrum Heyhoef. 

Gezocht bestuursleden voor KBO-Reeshof. Meer info Hans Sweep 06 – 3744 9674.

Bestuur KBO Reeshof .

Gezocht vrijwilligers voor maandelijkse bingo.

Meer info Marianne Sebregts 06 – 4453 6776  mariannesebregts@ziggo.nl

BEWAARINFORMATIE KBO REESHOF                

Voorzitter:  Hans Sweep  06-37449674 hans@focusopreeshof.nl 
Penningmeester: Henk van Tilborg   06-53648374 henkvantilborg@live.nl 
Secretaris: Henny van Loon  06-22899450 a.v.loon@home.nl
Ledenadministratie: Nelly van Beers  06-18513600 nellyvanbeers@home.nl 
Meedoenregeling: Iet van de Loo 06-51576481 igoossens@home.nl
Bestuurslid: Marianne Sebregts 06-44536776 mariannesebregts@ziggo.nl